Dokumenty k závěrečné zprávě

Pracovní výkazy – Intellectual Outputs

Asisttel: 49 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Asisttel komplet

Pracovní smlouvy

Karel de Grote: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Karel de Grote komplet

Pracovní smlouva:

Brudhammar Forskola: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Brudhammar komplet

Pracovní smlouvy:

Playing: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Playing komplet

Pracovní smlouvy:

Montessori Kladno: 65 dní celkem

IO1: dle plánu 0 dní, ve skutečnosti 0 dní

IO2: dle plánu 15 dní, ve skutečnosti 19 dní (částečně převzata práce za MBM TDC)

IO3: dle plánu 30 dní, ve skutečnosti 46 dní (částečně převzata práce za MBM TDC)

Pracovní výkazy: Montessori Kladno komplet

Pracovní smlouvy:

Family and Job: 84 dní (z toho 64 teacher, 20 technician)

IO1: dle plánu 8 dní, ve skutečnosti 12 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO2: dle plánu 20 dní, ve skutečnosti 28 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO3: dle plánu 20 dní, ve skutečnosti 24 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO4 (technician): dle plánu 10 dní, ve skutečnosti 20 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

Pracovní výkazy: timesheety stepanka Prochil komplet

Pracovní smlouva:

Learning event – Liverpool

Liverpool-boarding passy a pracovní smlouvy

Liverpool prezenční listina a certifikáty

Liverpool: Agenda of the JSTE_final.docx

Transnational meeting – Athény

Atény_prezenční listina a certifikáty

TM Athens AGENDA

Atény-boarding passy a pracovní smlouvy

Multiplier event – Athény

Athens_prochil_playing_ME_Attendance list

Multiplier event – Praha

prezenční listina konference 19_09_2019 – 71 účastníků, z toho 1x za Montessori Mateřská škola a klub Kladno a 1x za Family and Job, z. s., tedy 69 započitatelných účastníků