Dokumenty k závěrečné zprávě

Pracovní výkazy – Intellectual Outputs

Asisttel: 49 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Asisttel komplet

Pracovní smlouvy

Karel de Grote: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Karel de Grote komplet + doplněné výkazy s údajem o IO (Monique doplněné outputs)

Pracovní smlouva:

Brudhammar Forskola: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Brudhammar komplet

Pracovní smlouvy:

Playing: 19 dní celkem (v souladu s plánem)

Pracovní výkazy: Playing komplet

Pracovní smlouvy:

Montessori Kladno: 65 dní celkem

IO1: dle plánu 0 dní, ve skutečnosti 0 dní

IO2: dle plánu 15 dní, ve skutečnosti 19 dní (částečně převzata práce za MBM TDC)

IO3: dle plánu 30 dní, ve skutečnosti 46 dní (částečně převzata práce za MBM TDC)

Pracovní výkazy: Montessori Kladno komplet + doplněný údaj o IO Montessori_Kladno_Markéta Lážnovská_2019

Pracovní smlouvy:

Family and Job: 84 dní (z toho 64 teacher, 20 technician)

IO1: dle plánu 8 dní, ve skutečnosti 12 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO2: dle plánu 20 dní, ve skutečnosti 28 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO3: dle plánu 20 dní, ve skutečnosti 24 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

IO4 (technician): dle plánu 10 dní, ve skutečnosti 20 dní (částečně převzata práce MBMTDC)

Pracovní výkazy: Family and Job komplet + Štěpánka Mašlárová oprava

Pracovní smlouva:

C1: Learning event – Antverpy

LTTE1: Antwerp agenda

LTTE1: attendance list

LTTE1: certificates

C2: Learning event – Liverpool

LTTE2: boarding passy a pracovní smlouvy

LTTE2: prezenční listina a certifikáty

LTTE2: Agenda

TM1: Transnational meeting – Praha

TM1 Praha prezenční listina

TM1 Praha certifikáty

TM1 Praha agenda

TM2: Transnational meeting – Sevilla

TM2 Sevilla prezenční listina

TM2 Sevilla agenda

TM2 Sevilla certifikáty komplet

TM3: Transnational meeting – Athény

TM3 Athény prezenční listina a certifikáty

TM3 Athény Agenda

TM3 Athény boarding passy a pracovní smlouvy

Multiplier event – Athény

ME1 Athény prezenční listina

Multiplier event – Praha

ME Praha – prezenční listina – 19.9.2019: 71 účastníků, z toho 1x za Montessori Mateřská škola a klub Kladno a 1x za Family and Job, z. s., tedy 69 započitatelných účastníků

Výstupy

Ke stažení zde: https://familyandjob.eu/prochil-project/outputs/

E-learning přístup: https://prochill.moodlecloud.com/

jméno: prochil
heslo: ProChil2019